Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

r3xio
22:10
r3xio
22:07
Bóg stworzył mężczyzn właśnie takich, gdyż zdecydowanie potrzebujemy, żeby oni tacy byli. Tak, mężczyzna jest niebezpieczny. Tak jak skalpel. Może zranić albo uratować komuś życie. Nie sprawisz, żeby stał się bezpieczny, przytępiając go. Musisz oddać go w ręce kogoś, kto wie, co się z nim robi.
— John Eldredge – Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy
Reposted fromzielono zielono viagreywolf greywolf
r3xio
22:04
7598 083a 500
Reposted frommangoe mangoe viagreywolf greywolf
r3xio
22:04
2766 15e7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
r3xio
21:55
4467 3c10 500

June 12 2019

r3xio
18:27
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viamalinowowa malinowowa
r3xio
18:05
9604 f41a
Reposted fromsosna sosna viagreywolf greywolf
r3xio
17:58
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf

June 10 2019

r3xio
20:57
4852 029f
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
r3xio
20:47
8633 364e
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
r3xio
20:47
8631 f8ba
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
r3xio
20:20
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
r3xio
19:21
6354 6b00 500
Reposted fromAtari Atari viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
r3xio
19:16
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viakjuik kjuik

June 09 2019

r3xio
08:39
2629 d744
Reposted fromtichga tichga viaQdeu Qdeu
r3xio
07:47
Reposted fromFlau Flau viapunisher punisher
r3xio
07:46
9867 ba1f
Reposted fromsosna sosna viapunisher punisher
r3xio
07:45
4087 a5b7 500
Reposted fromfaceID faceID vialadies ladies

June 02 2019

07:10
3082 819f 500
Reposted from2017 2017 viagreywolf greywolf
r3xio
07:09
4078 ccc0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatackgnol tackgnol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl